TOUKA GETTAN תקציר

יצא לאור: Wednesday 26 October, 2016
    • יומיקו ללוות את הכח של שם הסחת דעת, ליצור אפרסק קירות רגיל, ואז אישי אפרסק בדיוני של אדם אמיתי. אבל זה פשוט נולד קדוש אפרסק נקבה במקום. סנט איבד כל לכבד את זכרו, כמו אפרסק לשרוד שם הסחת דעת שנוצרו על המעבורת היא אינה במקור.

    • הסיפור ואז ניגש לעניין. הקו הראשי הוא על החיים ולשמור גזע רפאים אפרסק במזרח כדי למנוע המעבורת לא להמשיך להיות מקור של קסם, מחזיק ניקוי תהליך הטקס. קו כהה מתואר עם אהבת אפרסק אפרסק שני נגע בלבבות אנשים.

    • תוצאה: התוצאה צריך לשלוט כאן "toka Gettan" בפרק הראשון. אפרסק התאושש זיכרונות, הפך קדוש. אז כדי יונג יאן להציל נפשות, שלוש אלות בחרו שי ג'יאן נהרג, יחד עם שי ג'יאן נעלם. ג'ין לא לשחזר את המקור של שלום, אבל שלום זה אפרסק אפרסק לפרוח אהבתי בתמורה. לאחר פרידה לאמא אפרסק יומיקו, שמלת אפרסק מחזיק, הבכי הלך לעולמו והותיר בובה טרייר רפאים מאמי. אבל הסיפור "toka Gettan" השלם רק יומיקו כתב רומן, רומן נוסף, המחבר לארגן אפרסק אפרסק נפגשו בתחנה, ואת מימוש האהבה.