LoveLive! סיפור רקע

יצא לאור: Wednesday 28 September, 2016  • אחת בטוקיו Chiyoda-ku, מכללות ואוניברסיטאות המסורתיים, "צליל Sakamoto נוגי המכון," כי מספר הסטודנטים הלומדים צנחו, כך שבית הספר עומד בפני משבר הפסולת. כולל תשע בנות חושבות על הפיכה - הופכים לאלילים, כל עוד הם הופכים לאלילים, את המוניטין של בית הספר יגדל מספר התלמידים לקרוא את המגרש יעלה. בדרך זו, תשע ילדה ייחודית החליטה לעבוד יחד כדי להפוך לאלילים, בתקווה להגדיל תלמידים עם תהילת איידול להציל הקמפוס האהוב עליהם.