DUNGEON FIGHTER los האימפריה

יצא לאור: Thursday 27 October, 2016
    • אימפריה רבה עצמת פרוז בפער של קללת דם, שהתרסקה. ככל שהזמן עובר, אימפריה שאפתנית צאצאים להוטים, על תחייתה של האימפריה בשם הקמת שושלת חדשה, כלומר אימפרית דה לוס.

    • שיטת מפרץ אימפרית לוס למען הקהילה, מחולק צדדים מצפון ומדרום. עיר הבירה ממוקמת וילון זהב בדרום טרנטינו.

    • למרות זאת היא מדינה ריכוזית הנשלטת בידי הקיסר, אלא בגלל החלוקה של צפון ודרום אזורים, שתי האווירה השונה מאוד. בהשוואה להנהלה הצבאית בדרום הקפדנית, והאנשים בצפון הם יותר פתוחים ואוהב.

    • אף על פי כן, את הלכידות ביניהם הן מאוד חזקות, פעם בסכנה, העם של שני המקומות יתאחד בחוץ. זה נובע במידה רבה האימפריה עצמה יש גאווה לאומית ותחושת השליחות.