DUNGEON FIGHTER בנטו

יצא לאור: Thursday 27 October, 2016
    • בנטו הוא חי מונח כללי בהרים בגבול הצפון שטרופ כל שבטים, הבד ראש מיליון קנדי.

    • הנה העיר הגדולה של אמינם בשם רוז. היסטוריה מפורטת עכשיו קשה להתחקות.

    • בנטו מפוצל עכשיו לתתי-חמולות מספר, כלומר משפחת ווקר, משפחה קוני ומשפחה Tulus. מערכת היחסים בין השבטים הללו אינם הרמוניים.

    • אבל זה סבל קטסטרופה, אם זה רעב או מחסור במזון לאחר התעוררות הקרח דרקון Si Kasa הביאה הכוחות האלה יתאחדו יחד שטרופ לטפס על הרים, ההעברה הבטוחה שבט אל עורף ליבשת.

    • דרקון קרח שנת השינה הבא Si Kasa מה צריך להתעורר, אימפרית אבות דמיוניים התחילו אחרי עבירה של 30 שנים לפלישה והכנה בנטו.