תכונות אישיות ARIA

יצא לאור: Monday 17 October, 2016  • עקשן, עקשן, מרוכז בעצמו, מסמיק בקלות, הערכה עצמית חזקה, עם הצד הפנימי של רך-לב, חמלה, קל להתרגש חבל Riko מצויד מראה יפה עולה בקנה אחד עם אופיו של גס ואלים. בניגוד פיי יש פצצות נוספות אריה אריה AA תחמושת סקרלט להתבגר מגניב, רגוע מגניב, אופי קר, אבל עדיין מאוד קל ביישן סומק.


  • ספר הלימוד בשובבות. אמא לשאת לשטוף חטאים התמדה לא נורמלי. לפעמים מול פעמי זהב יראה מאוד מחונך.