נשמות NIGHT גורל STAY וממי

יצא לאור: Tuesday 18 October, 2016  • "נשמות" כי לאחר מותו של הישגיה הגדולים אגדת השמאל, הגיבור הפך מושא האמונה לידי קיום. בדרך כלל, ככוח להגן על נשמותיהם של בני אדם, להיות "העולם," את השיחה. את "האדם" הוא לקריאה מן האדם (Servant).


  • אחרי שאמר את זה, "שאהידים" אינם מסוגלים לשלוט קיום אנושי מטרה אנושית של השיחה, עליך להשתמש "הגביע הקדוש" או יש סמכויות דומות עם החומר הזה. ביפן Fuyuki העיר, "מערכת משרתם" על כוחו של גביע גדול לזמן נשמות.


  • כאדם מן (Servant) נשמות זימן, זה השימוש של המודיעין "שאהידים" של הגוף הפך עותקים "משובטים" של אותו דבר.