מגרש MY-Otome

יצא לאור: Friday 07 October, 2016  • · 14 בן בית החלומות Ai ליקה כדי למצוא את מקום הימצאו של אמו הגיע המטרופולין. יש כבר קבוצה בשם "B Hime" נשים, הם עוזרים במיוחד פוליטיקאים ושליטים אחרים או משפחת המלוכה, כמו הצוות שלהם, פרח חברתית מדהימה ואלגנטית, החזון של ילדה של העולם. יוקה התרשם B Hime הנוכחות הפעילה שלהם, הוא החליט להפוך את הנקודה הגבוהה ביותר של "ריקוד B Hime" האחד.


  • שילדה הרבה "B Hime" los פיי מכללת Jia Er, חלום ילדות צעירות ספור של מחיה שבו, מצטרף לשורות קטורת רוצה לשאוף להיכנס למכללה בקרב הבנות עם נינה et al. היכרות. בתחרות הידידות ואהבה הרדופה, כמה בנות התחילו לגדול באופן משמעותי.