מגרש Karneval

יצא לאור: Friday 07 October, 2016  • הגיבור הוא רק יודע את שמו ואת "צ'רלס בורומאו," ילד קצת מוזר? אף אחד. בדיוק כמו שעזב מפרק צ'רלס בורומאו ועגול כמו הרמז היחיד להתחיל התחקות טיול העזיבה חצץ פרח בשם נער לחסוך. אין בקשה להוציא חצץ סביב פרק כף היד כפרס, הם Yinyuanjihui לפעול יחד, אבל היה מעורב בטעות חטיפת הרכבת, ולכן האיברים הביטחון הלאומי "עגול" בצומת במקצת. אף אחד בקהל לענות על מגוון רחב של ללמוד דברים חדשים, לבלות חצץ, זה גם בשבילו לחשוף היו ידועים קודם לכן העולם החדש ── "צ'רלס בורומאו", "את מפרק" "גלגל", "יכולת", "האש לא הופעלה 'כמילת מפתח, כמו קרנבל הצבעוני" הקרנבל ", הפתיחה כאן!