כהה יותר BLACK מבוא

יצא לאור: Monday 26 September, 2016  • "כהה יותר שחורה כהה יותר מהשחור" (כהה יותר חוזים の שחורים שחור על ידי) היא הפקת BONES חברת האנימציה יפנית של אנימצית טלביזיה מקורית, תכונת אנימציה סביב היכולות ולהרחיב סיפור ריגול שנקבע ההמולה של זירת העיר העיר - טוקיו. 5 באפריל, 2007 המנה היומית ושידורי טוקיו להתחיל לשחק, וסיימו משחק ב -27 בספטמבר, 2007, כל 26 המילים.מגרש  • שדה יכולת הפרה נקרא שערי הגיהנום הופיע פתאום בטוקיו. הכוכבים האמיתיים נעלמו, ואת מקומם תפסה כוכבים שווא. זה החל להופיע בכל רחבי המעצמות בעולם המכונות "אנשי החוזה". אלה הם בני אדם רגילים בתפקיד זה על ידי האובדן של הדחף הרגשי, פשוט בצעו את "סבירות" בפעולה. מסביב "הדלת" של התעלומה, כוחות לאומיים החוזה אשר השיק אינטרסים מתחרים נואשים.