אנג'ל Beats! מגרש

יצא לאור: Thursday 13 October, 2016  • סיפורים מהשחקן נשמעו בלתי אפשרי "מות העולם" החל להתעורר, פגש אדם בשם נקמורה ידי הנהלת הילדה. התברר כי הסיבה "מות העולם" הוביל "מוות בחלק הקדמי בעולם", המכונה הארגון "SSS". המטרה העיקרית של "SSS" הוקמה על מנת לתת להם לכל חיים נגד גורלם העצוב של השליח של אלוהים ואלוהים - מלאכים, יכולות מוזרות לנוכח מלאך, "SSS" רק נקדח להתנגד.