Dynasty Warriors קוספליי


צמצום לפי מחיר :לוחמי שושלת שין (真・三國無双 sangokumusō?, שין sangokumusou ביפן, פשוטו כמשמעו "נכון - מנצחת את שלוש ממלכות") היא סדרת משחקי וידאו שנוצרו על ידי פעולה טקטיים הראשית והאחרית בכוח, koei. את הפרסים[ 1] היא סדרת ספין-אוף של koei מבוססת סדרת האסטרטגיה רומנטיקה של שלוש ממלכות, על סמך ברפיון מסביב רומן סיני קלאסי של אותו כאשר המותקפים אוזרים עוז ועושים


את המשחק הראשון שכותרתו: שושלת הלוחמים, sangokumusō ביפן, הוא משחק לחימה שונים משאר הסדרה. כל הכותרות באנגלית מספר קדימה של עמיתיהם בשל אנגלית לוקליזציה של מתן שמות sangokumusō שין, ספין-אוף של כאמור sangokumusō המשחק, כמו לוחמי השושלת 2.


הוא koei המוצלח ביותר של זיכיון. (2כולל שלל ספין-הורדות, 18 מיליון עותקים של שושלת הלוחמים סדרת נמכר ברחבי העולם על ידי 2011.