80-90ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :זרוע 80-90 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד