60-65ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :
בגודל 60-65 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד