40-45ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :

40-45 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד