30-35ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :
30-35 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד