120ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :120 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד