100ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :100 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד