100ס"מ פאות


צמצום לפי מחיר :
100 ס"מ לרמוז שמסקנות הלורד